ထူးထူးျခားျခား Google မ်ား


1,… သူ႔ႏွလုံးသားကို ထုတ္ျပတဲ့ Google

1,… သူ႔ႏွလုံးသားကို ထုတ္ျပတဲ့ Google

Google ရဲ့ Search Box ထဲမွာ ေအာက္က စာသားေတြကို copy ယူထည့္ၿပီး Search ကို ႏွိပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ Google က သူ႔ရဲ့ ႏွလုံးသားကို ထုတ္ျပပါလိမ့္မယ္။ စာသားကို copy မယူခ်င္သူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ၿပီးသြားလို႔လည္း
ရနိုင္ပါတယ္။

(sqrt(cos(x))*cos(200 x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(9-x^2), -sqrt(9-x^2) from -4.5 to 4.5

2,… အေျခအခိုင္ေတာ့တဲ့ Google

2,… အေျခအခိုင္ေတာ့တဲ့ Google

အေျခမခိုင္ဘူးဆိုတာက Google ကို ဒီအတိုင္း တည္တည္တံ့တံ့ ရပ္မေနတာကို ေျပာတာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။ Google Gravity ဆိုတဲ့ ေနရာကေတာ့ Google ကို ေအာက္ျပဳတ္က်ေနတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး ဖန္တီထားတဲ့ ေနရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ သိရေအာင္ Google Gravity ကို သြားၾကည့္လိုက္ပါ။

3,… အဝိုင္းခံရတဲ့ Google

3,… အဝိုင္းခံရတဲ့ Google

Google ကို သူ႔ရဲ့ Link ေတြနဲ႔ စာသားေတြက ဝိုင္းရံၿပီး လည္ပတ္ေနတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး ဖန္တီးထားတဲ့ ေနရာကေတာ့ျဖင့္ Google Sphere ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

4,… ဂိမ္း Google

4,… ဂိမ္း Google

Pacman ဂိမ္းကို Logo အျဖစ္ ထားရွိတဲ့ Google Site တစ္ခုကေတာ့ Google Pacman ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Google ရဲ့ မ်က္ႏွာစာမွာ Paceman ဂိမ္းကို ကစားၾကရေအာင္။

5,… ခုန္ေပါက္လာတဲ့ Google စာမ်က္ႏွာ

5,… ခုန္ေပါက္လာတဲ့ Google စာမ်က္ႏွာ

Google ရဲ့ Search Box ထဲမွာ ” do a barrel roll ” ဆိုတဲ့ စာသားကို ရိုက္ထည့္ၿပီး ရွာၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒါဆို အဲဒီ စာမ်က္ႏွာက ရိုးရိုး ေပၚမလာဘဲ လည္ၿပီးလာတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

6,… ေစာင္းေစာင္းေလး Google

6,… ေစာင္းေစာင္းေလး Google

Tilt ဒါမွမဟုတ္ Askew ရဲ့ အဓိပၸါယ္ကို Dictionary ထဲမွာ ၾကည့္ၾကည့္တဲ့အခါ ေစာင္းတယ္၊ ေစြတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါကို Google က အပီအျပင္ ပုံေဖာ္ထားပါတယ္။ Google Search Box ထဲမွာ tilt ဒါမွမဟုတ္ askew ဆိုၿပီး ရိုက္ထည့္ၿပီး ရွာၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒီအခါ Google က သူ႔ရဲ့ဆိုက္ကို ေစာင္းေစာင္းေလးနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မယ္။ နမူနာၾကည့္ရန္ Titlt …, Askew …

7,… ဂစ္တာေလး Google

7,… ဂစ္တာေလး Google

Google ရဲ့ လက္ရာေျမာက္ နည္းပညာလို႔ ေျပာရလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ Google က သူ႔ရဲ့ Logo ကို ဂစ္တာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီ ဂစ္တာကလည္း အ႐ုပ္ခ်ည္း သက္သက္ ဂစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဂစ္တာ ႀကိဳးေလးေတြကို ေမာက္ေလးနဲ႔ လႈပ္ၾကည့္လိုက္ရင္ အသံေလးေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ Google Guitar ကိုသြားရန္ …။

Source : Slodive.Com
Do@domyanmar.wordpress.com

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s